• Inspiratie om te delen

    Inspiratie om te delen

Pinteresse

Pinteresse

Wie mensen voor zich laat werken kent weinig saaie momenten. Wie ontevreden is over mensen weet dat dossieropbouw essentieel is.

Zeker sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Of het nu gaat om disfunctioneren, verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsverhouding of een onherstelbaar vertrouwen: het moet op papier of op de mail staan. Daarbij is het van belang om de juiste feedback te geven. In de regel is feedback: de beschrijving van bepaald gedrag en het effect daarvan op degene die de feedback geeft.Alleen een voldoende dossier kan bij de kantonrechter tot ontslag leiden. Anders blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Of betaalt de werkgever in sommige gevallen een extra hoge vergoeding. Maar hoe doe je dat nou, dossier opbouwen? Die vraag wordt behandeld in de cursus Anders Dossier Opbouwen. Ontwikkeld door anderhandelen.

Het opbouwen van een dossier staat of valt met effectieve communicatie. Wie dus wat zinnigs op schrift wil hebben zal eerst goede gesprekken moeten voeren. Daarbij is een interessant inzicht uit Amerikaans onderzoek uit de jaren '70 van belang. Een boodschap wordt maar voor 7% via woorden overgebracht. Maar liefst 55% gaat via het non verbale gedrag. De overige 38% betreft het gebruik van de stem.

Vertel maar eens een enthousiast verhaal met gebogen schouders en een donkere, monotone stem. Het kiezen van de juiste woorden is dus niet zo belangrijk is als je zou denken. Bij dossieropbouw loont het de moeite om echte belangstelling voor de ander te tonen. Waardoor als het ware kan worden "ingelogd"; op het systeem van die ander. Wie de persoonlijke pin van die ander ontdekt kan van alles bereiken.

Kijken naar de lichaamstaal en luisteren naar de stem van de ander. Het levert bruikbare informatie op. Waardoor het opbouwen van een dossier vaak niet meer nodig is.

Dat is nog eens echt Anders Dossier Opbouwen.